Oyun Salonu

     Oyun, her bir çocuğun kendini tanıma, ifade etme ve gerçekleştirme sürecinde stratejik bir öneme sahiptir. Oyun çocuktaki hayal gücü ve gelecek tasavvurunda belirleyicidir. Masallar, oyunlar, hikayeler ve bu bağlamda kurgulanan ve tasarlanan gölge oyunları, geleneksel ve kültürel oyunlarımız bu birimce tasarlanıp uygulamaya konulmaktadır. Okulumuzun kültürel model bileşenlerinden biri olan oyunlar, hem okul içi hem okul dışında, akademik kazanımlar bağlamında uygulamaya konulmaktadır.