Sağlık Birimi

      Öğrencilerimizin sağlık durumlarının tespiti ve geliştirilmesi, çevre sağlığı, okul ortamından gelebilecek zaralara karşı önlem alınması, tedavi, acil müdahele ve yönlendirme alanında hizmet vrmektedir. Hemşire tarafından çocukların düzenli olarak sağlık dosyaları tutulmakta, düzenli ilaç alması gereken çocukların ilaç almaları sağlanmakta, çocukların aşı kartları ve büyüme gelişme takipleri yapılmaktadır. Anaokulumuzda çocuklarımıza ilk müdahale yapabilecek bir revir kurulmuştur. Sağlık birimimizde Hemşire Reyhan Çolak görev yapmaktadır.