Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Okul Öncesi dönemde çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve özbakım becerilerinin gelişiminin desteklenmesi sürecinde öğretmen - çocuk- aile üçgeninde danışmanlık amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda çocuklar etkinliklerde düzenli olarak gözlenmekte, öğretmenlerin çocuklar için hazırladıkları gelişim dosyaları incelenmekte ve sonuçlara yönelik hem öğretmenlerle hem de ailelerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Birimde Hale KOCABACAK görev yapmaktadır.