Mimar Sinan Sanat Sınıfı

Okul Öncesi Milli Eğitim Programı kapsamında planlanan sanat etkinlikleri amaç ve kazanımlar doğrultusunda bu birimde uygulanmaktadır. Burada uygulanan etkinlikler çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, psiko-motor, dil ve özbakım becerilerinin gelişmesini sağlamanın yanı sıra çocukların estetik algılarının gelişmesini desteklemektedir. Ayrı bir birim oluşturulmuş olması bu nedenlerden dolayı önemlidir. Birim adına oluşturulan sınıfta çok çeşitli materyaller ve atık malzemeler çocukların kullanımına sunulmaktadır.