Ali Kuşçu Bilim Sınıfı

Okul Öncesi Milli Eğitim Programı kapsamında planlanan Fen ve Matematik etkinlikleri amaç ve kazanımlar doğrultusunda bu birimde uygulanmaktadır. Erken çocukluk döneminde fen ve matemetik etkinliklirin çocukların düşünme ve problem çözme becerilrinin gelişimi, neden sonuç ilşkisi kurma becerisi ve bilişsel gelişimleri açısından çok önemli olduğu bilinmektedir. Fen ve matematik etkinliklerimiz bu birimimizde gerçekleştirilmektedir.