Halil İnalcık Kütüphanesi

Anaokulumuzun felesefesinin temel bir bileşen ve hedeflerinden biri olarak kabul edilen kitap okuma alışkanlığı ve kitap ve okuma sevgisinin küçük yaşlarda gelişeceği düşüncesiyle bu birim oluşturulmuştur. Ayrıca, coçukların düzenli bir şekilde kütüphaneden yararlanma ve kitap okuma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programında yer alan Türkçe etkinliklerini uygulayabilmek  için bu birim kullanılmaktadır.

Mevlana kimdir?

Mevlana (d. 1207 – ö. 1273); şair, düşünce insanı ve mutasavvıf. Başlıca eserleri: Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Ma-Fih, Mecalis-i Seb'a, Mektubat. İnsanlığa hoşgörü çağrısı ile ünlenmiş özgün bir düşünce insanıdır.