Halil İnalcık Kütüphanesi

Anaokulumuzun felesefesinin temel bir bileşen ve hedeflerinden biri olarak kabul edilen kitap okuma alışkanlığı ve kitap ve okuma sevgisinin küçük yaşlarda gelişeceği düşüncesiyle bu birim oluşturulmuştur. Ayrıca, coçukların düzenli bir şekilde kütüphaneden yararlanma ve kitap okuma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programında yer alan Türkçe etkinliklerini uygulayabilmek  için bu birim kullanılmaktadır.

Piri Reis kimdir?

1465 - 1554 yılları arasında yaşamış Türk-Osmanlı denizci ve kartografıdır. Asıl adı Muhyiddin Piri Bey'dir.Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla ünlüdür.