Rehberlik ve Danışmanlık Birimi

Rehberlik ve Danışmanlık Birimi; okul öncesi dönemde çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve özbakım becerilerinin gelişiminin desteklenmesi sürecinde öğretmen-çocuk-aile üçgeninde danışmanlık ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirme amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda çocuklar etkinliklerde düzenli olarak gözlenmekte, öğretmenlerin çocuklar için hazırladıkları gelişim dosyaları incelenmekte ve sonuçlara yönelik hem öğretmenlerle hem de ailelerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Birimde Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmügülsüm KORKMAZ görev yapmaktadır.

Ali Kuşçu kimdir?

Asıl adı Ali Bin Muhammed'dir. 1403, yılında Semerkant'ta doğmuş ve 16 Aralık 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Büyük bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.