Rehberlik ve Danışmanlık Birimi

Rehberlik ve Danışmanlık Birimi; okul öncesi dönemde çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve özbakım becerilerinin gelişiminin desteklenmesi sürecinde öğretmen-çocuk-aile üçgeninde danışmanlık ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirme amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda çocuklar etkinliklerde düzenli olarak gözlenmekte, öğretmenlerin çocuklar için hazırladıkları gelişim dosyaları incelenmekte ve sonuçlara yönelik hem öğretmenlerle hem de ailelerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Birimde Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmügülsüm KORKMAZ görev yapmaktadır.

İbn-i Sina kimdir?

İbn-i Sina (d. 980- ö.1037 ); bilim ve tıp insanı, yazar, filozof. Değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Tıp alanında yedi yüzyıl boyunca temel kaynak eser olarak kullanılan Tıbbın Kanunu adlı kitabı ile ünlenmiştir.