ARGE Birimi

Valide Malhatun Anaokulu;  Eğitim Fakültesi bünyesi içinde yer alan bir birim olup bu bağlamda araştırıma ve uygulamalar yapılmaktadır. Birimin çalışma sürecinde araştırmacılar bahar, yaz ve güz olmak üzere üç dönem için çevrimiçi proje başvuru formunu doldurduktan sonra, okul yönetimi tarafından uygun görülmesi halinde, başvuru dilekçesi, araştırmanın özeti ve Etik Kurul onayı ile araştırma başvurularını tamamlamaktadırlar.    

Anaokulu olarak Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde gerçekleştirilen projelerin yanı sıra Anaokulu yönetimi ve öğretmenleri tarafından “Okul Öncesinde Kültürel Model” geliştirme projesi devam etmektedir. Ayrıca birim olarak seminer, konferans ve panel düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  Koordinatör, müdür ve öğretmenlerden oluşan birim haftada bir kez toplantı yapmaktadır. Uygulanan Millî Eğitim programı ve proje çalışmaları değerlendirilmekte, ihtiyaç ve gereksinimler belirlenmektedir. Projeler hakkında detaylı bilgi “Projelerimiz” başlığı altında verilmiştir.

Piri Reis kimdir?

1465 - 1554 yılları arasında yaşamış Türk-Osmanlı denizci ve kartografıdır. Asıl adı Muhyiddin Piri Bey'dir.Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla ünlüdür.