Sultan Ahmet Meydanı

Oyun, her bir çocuğun kendini tanıma, ifade etme ve gerçekleştirme sürecinde stratejik bir öneme sahiptir. Oyun çocuktaki hayal gücü ve gelecek tasavvurunda belirleycidir. Masallar, oyunlar, hikayeler ve bu bağlamda kurgulanan ve tasarlanan gölge oyunları, geleneksel ve kültürel oyunlarımız bu birimce tasarlanıp uygulamaya konulmaktadır. Okulumuzun kültürel model bileşenlerinden biri olan oyunlar, hem okul içi hem okul dışında, akademik kazanımlar bağlamında uygulamaya konulmaktadır. 

Nurettin Topçu kimdir?

1909 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1975 yılında İstanbul'da vefat etmiş bir öğretmen ve  fikir insanıdır. Sorbon Üniversitesi'nde felsefe üzerine doktora yapmış özgün bir düşünürdür. "İsyan Ahlakı" çalışmasıyla felsefe çevrelerince büyük takdir toplamıştır.