Sultan Ahmet Meydanı

Oyun, her bir çocuğun kendini tanıma, ifade etme ve gerçekleştirme sürecinde stratejik bir öneme sahiptir. Oyun çocuktaki hayal gücü ve gelecek tasavvurunda belirleycidir. Masallar, oyunlar, hikayeler ve bu bağlamda kurgulanan ve tasarlanan gölge oyunları, geleneksel ve kültürel oyunlarımız bu birimce tasarlanıp uygulamaya konulmaktadır. Okulumuzun kültürel model bileşenlerinden biri olan oyunlar, hem okul içi hem okul dışında, akademik kazanımlar bağlamında uygulamaya konulmaktadır. 

İbn-i Sina kimdir?

İbn-i Sina (d. 980- ö.1037 ); bilim ve tıp insanı, yazar, filozof. Değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Tıp alanında yedi yüzyıl boyunca temel kaynak eser olarak kullanılan Tıbbın Kanunu adlı kitabı ile ünlenmiştir.