Prof. Dr. Aziz Sancar Sağlık Birimi

Anaokulumuzun sağlık birimi; öğrencilerimizin sağlık durumlarının tespiti ve geliştirilmesi, çevre sağlığı, okul ortamından gelebilecek zararlara karşı önlem alınması, tedavi, acil müdahale ve yönlendirme alanlarında hizmet vermektedir. Hemşire tarafından çocukların düzenli olarak sağlık dosyaları tutulmakta, düzenli ilaç alması gereken çocukların ilaç almaları sağlanmakta, çocukların aşı kartları ve büyüme gelişme takipleri yapılmaktadır. Anaokulumuzda çocuklarımıza ilk müdahale yapılabilecek bir revir de bulunmaktadır. Anaokulumuz sağlık hizmetleri, üniversitemiz ilgili birimlerince yürütülmektedir.

Nurettin Topçu kimdir?

1909 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1975 yılında İstanbul'da vefat etmiş bir öğretmen ve  fikir insanıdır. Sorbon Üniversitesi'nde felsefe üzerine doktora yapmış özgün bir düşünürdür. "İsyan Ahlakı" çalışmasıyla felsefe çevrelerince büyük takdir toplamıştır.