Prof. Dr. Aziz Sancar Sağlık Birimi

Anaokulumuzun sağlık birimi; öğrencilerimizin sağlık durumlarının tespiti ve geliştirilmesi, çevre sağlığı, okul ortamından gelebilecek zararlara karşı önlem alınması, tedavi, acil müdahale ve yönlendirme alanlarında hizmet vermektedir. Hemşire tarafından çocukların düzenli olarak sağlık dosyaları tutulmakta, düzenli ilaç alması gereken çocukların ilaç almaları sağlanmakta, çocukların aşı kartları ve büyüme gelişme takipleri yapılmaktadır. Anaokulumuzda çocuklarımıza ilk müdahale yapılabilecek bir revir de bulunmaktadır. Anaokulumuz sağlık hizmetleri, üniversitemiz ilgili birimlerince yürütülmektedir.

Mevlana kimdir?

Mevlana (d. 1207 – ö. 1273); şair, düşünce insanı ve mutasavvıf. Başlıca eserleri: Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Ma-Fih, Mecalis-i Seb'a, Mektubat. İnsanlığa hoşgörü çağrısı ile ünlenmiş özgün bir düşünce insanıdır.