Mimar Sinan Sanat Sınıfı

Bu birimde uygulanan etkinlikler çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, psiko-motor, dil ve özbakım becerileri ve çocukların estetik algılarının gelişmesini desteklemek amaçıyla yapılmaktadır. Mimar Sinan Sanat Sınıfında öğretmenler, sanat etkinliklerini gerçekleştirmektedirler.  Bu sınıfta, her yaş grubu için ayrı ayrı sanat etkinliklerini planlamakta ve uygulamakta olup sınıfta çok çeşitli materyaller ve malzemeler çocukların kullanımına sunulmaktadır.

Piri Reis kimdir?

1465 - 1554 yılları arasında yaşamış Türk-Osmanlı denizci ve kartografıdır. Asıl adı Muhyiddin Piri Bey'dir.Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla ünlüdür.