Mimar Sinan Sanat Sınıfı

Bu birimde uygulanan etkinlikler çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, psiko-motor, dil ve özbakım becerileri ve çocukların estetik algılarının gelişmesini desteklemek amaçıyla yapılmaktadır. Mimar Sinan Sanat Sınıfında öğretmenler, sanat etkinliklerini gerçekleştirmektedirler.  Bu sınıfta, her yaş grubu için ayrı ayrı sanat etkinliklerini planlamakta ve uygulamakta olup sınıfta çok çeşitli materyaller ve malzemeler çocukların kullanımına sunulmaktadır.

Ali Kuşçu kimdir?

Asıl adı Ali Bin Muhammed'dir. 1403, yılında Semerkant'ta doğmuş ve 16 Aralık 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Büyük bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.