Ali Kuşçu Bilim Sınıfı

Bu birimde, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programı esas alınarak Fen ve Matematik etkinlikleri amaç ve kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.  Erken çocukluk döneminde fen ve matematik etkinlikleri, çocukların düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisi ve bilişsel gelişimleri açısından büyük önem arz etmektedir. Fen ve matematik etkinliklerimiz bu birimimizde gerçekleştirilmektedir.

Piri Reis kimdir?

1465 - 1554 yılları arasında yaşamış Türk-Osmanlı denizci ve kartografıdır. Asıl adı Muhyiddin Piri Bey'dir.Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla ünlüdür.