Ali Kuşçu Bilim Sınıfı

Bu birimde, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programı esas alınarak Fen ve Matematik etkinlikleri amaç ve kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.  Erken çocukluk döneminde fen ve matematik etkinlikleri, çocukların düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisi ve bilişsel gelişimleri açısından büyük önem arz etmektedir. Fen ve matematik etkinliklerimiz bu birimimizde gerçekleştirilmektedir.

Yunus Emre kimdir?

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf ve filozof; Anadolu'da yaşamış büyük bir halk şairidir.