Ali Kuşçu Bilim Sınıfı

Bu birimde, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programı esas alınarak Fen ve Matematik etkinlikleri amaç ve kazanımlar doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.  Erken çocukluk döneminde fen ve matematik etkinlikleri, çocukların düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisi ve bilişsel gelişimleri açısından büyük önem arz etmektedir. Fen ve matematik etkinliklerimiz bu birimimizde gerçekleştirilmektedir.

Dede Korkut kimdir?

570-632 yılları arasında yaşamıştır.  Ozanlar piri olarak kabul edilmektedir. Destansı toplum kahramanlarının hayat mücadelelerini anlatan Dede Korkut Hikayeleri ile meşhur olmuştur.