Sosyal Öğrenme Konulu Seminer

Valide Malhatun Uygulama ve Araştırma Anaokulunda görev yapan Milli Eğitim öğretmenlerimize ve yardımcı öğretmenlerimize anaokulumuzun rehberlik birimi sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Korkmaz hocamız tarafından “Sosyal Öğrenme” konulu seminer verilmiştir. Seminerde videolar izlenmiş ve sorularla çocukların sosyal öğrenmelerinin nasıl destekleneceği irdelenmiştir

İbn-i Sina kimdir?

İbn-i Sina (d. 980- ö.1037 ); bilim ve tıp insanı, yazar, filozof. Değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Tıp alanında yedi yüzyıl boyunca temel kaynak eser olarak kullanılan Tıbbın Kanunu adlı kitabı ile ünlenmiştir.